Kolaudácia stavby

Posledným administratívnym krokom, ktorým zavŕšite stavbu svojho domu, je kolaudačné konanie, výsledkom ktorého je kolaudačné rozhodnutie. Toto rozhodnutie vám dáva právo stavbu užívať na účel, ktorý bol určený v kolaudačnom rozhodnutí.

Keď je vaša stavba dokončená do obývateľného stavu, mali by ste ešte pred nasťahovaním absolvovať kolaudačné konanie. Pri rodinných domoch sa tak v praxi väčšinou nedeje a kolaudačné konanie sa koná pár mesiacov alebo aj rokov po nasťahovaní sa. Prečo je potom vlastne nutná kolaudácia?

Z tých zásadnejších dôvodov uvediem napríklad to, že až na základe kolaudačného rozhodnutia je novostavbe vydané súpisné číslo, na obecnom alebo mestskom úrade vám bude na základe kolaudačného rozhodnutia priznaná výška dane z nehnuteľnosti, ktorá bude určite nižšia, ako ste platili doteraz za stavebný pozemok.

Chcete zlepšiť váš spánok? V tom prípade by vám nemali uniknúť kvalitné matrace Vegas v akcii až s 50% zľavou →

O kolaudačné konanie musíte požiadať na príslušnom stavebnom úrade, na ktorom ste mali aj stavebné konanie. K žiadosti musíte doložiť všetky prílohy, ktoré požaduje stavebný úrad. K nim patria:

  • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, ak sa počas stavby zmenila veľkosť alebo poloha,
  • zameranie skutočného osadenia stavby, ktoré vypracuje geodet po dokončení stavby a spolu s výkazom výmerom vyznačí pôvodný stav, zmeny a nový stav,
  • revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií, ktoré vyhotovujú dodávateľské firmy pred odovzdaním diela investorovi. Sú to hlavne revízne správy o komíne, bleskozvode, tlakové skúšky plynovej prípojky, revízna správa od plynového kotla a elektronštalácie.

Niekde sa môžete dočítať, že by ste mali predložiť aj kópiu stavebného denníka, ktorý si viedla stavebná firma počas realizácie. Ja som si počas stavby domu žiadny denník neviedol a takisto pri kolaudácii po mne nik nechcel jeho kópiu. Možno inde je tomu inak, mali by ste sa o tom informovať vopred, najlepšie ešte pri stavebnom konaní.

Po doložení všetkých požadovaných dokladov stavebný úrad oznámi účastníkom konania a dotknutým orgánom termín kolaudačného konania. Pri stavebnom konaní boli účastníkmi aj vlastníci susedných pozemkov. Ak ste počas stavby neurobili zmeny, ktoré by sa ich bezprostredne týkali (posun alebo zväčšenie stavby a pod.), účastníkmi kolaudačného konania už vaši susedia nie sú. Účastníkmi kolaudačného konania ste prakticky len vy ako majiteľ stavby, zástupca stavebného úradu, ktorý ešte môže prizvať ďalšie osoby, napr. hasičov.

...

Stavebné konanie ste mali s najväčšou pravdepodobnosťou na stavebnom úrade a v rámci neho sa konala obhliadka miesta budúcej stavby. Kolaudačné konanie sa koná priamo v dokončenej stavbe. Vtedy priamo na stavbe a v jej okolí kolaudačná komisia skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a či boli dodržané všetky podmienky určené územným plánom, územným rozhodnutím a stavebným povolením. Prebehne zároveň aj ústne konanie, ktoré je poslednou príležitosťou pre všetkých účastníkov konania, aby vyjadrili svoje pripomienky.

V praxi vyzerá kolaudačné konanie asi tak, že v dohodnutom termíne príde niekoľko ľudí, poprechádzajú sa vám okolo domu aj po dome, každý z nich sa vás popýta na to, čo ho zaujíma (hasič na protipožiarne dvere z garáže do domu, pani zo životného prostredia na samostatný istič pre čističku odpadových vôd…).

Nik z nich nevytiahne z vrecka zvinovací meter, aby začal premeriavať stavbu, či ste ju neurobili o pár centimetrov väčšiu – to by zrejme urobili až vtedy, keby disproporcia medzi projektom a skutočnosťou bola do očí bijúca. Potom pri chlebíčkoch, ktoré urobí vaša manželka, každý povie, či má nejaké pripomienky k vašej stavbe. Keď si každý povie svoje pripomienky (a chlebíčky sú už dojedené), je kolaudačné konanie ukončené.

Ak neboli zistené väčšie nedostatky, vydá stavebný úrad v zákonnej lehote kolaudačné rozhodnutie, v ktorom budú uvedené pripomienky a nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Po získaní kolaudačného rozhodnutia vám bude obecným úradom pridelené súpisné číslo, s kolaudačným rozhodnutím a listinou o pridelení súpisného čísla požiadate na katastrálnom úrade o zapísanie novostavby na parcelu.

Na základe nového listu vlastníctva podáte na obecnom úrade nové daňové priznanie, v ktorom už nebude váš pozemok uvedený ako stavebný, ale ako stavba a záhrada, a daň, ktorú budete platiť, bude omnoho nižšia ako pri stavebnom pozemku.

Keď máte v rukách kolaudačné rozhodnutie, už vám nič nebráni v spokojnom užívaní vášho nového domu. Len nezaspite na vavrínoch, pretože aj na takom novom dome budete mať stále čo robiť…

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.