Stavebné povolenie

Hneď na úvod treba povedať, že stavebnému povoleniu, alebo presnejšie stavebnému konaniu, ktorého výsledkom je stavebné povolenie, by malo predchádzať územné konanie.

V územnom konaní sa rozhoduje o umiestnení stavby. V prípade stavieb ako sú rodinné domy, ak je umiestnenie stavby jednoznačné, teda v územnom pláne obce, môžu byť územné a stavebné konanie zlúčené do jedného.

Pri vybavovaní stavebného povolenia by ste mali najskôr zájsť na miestny stavebný úrad, ktorý je súčasťou miestneho úradu. Tam oznámite svoj zámer o stavbe domu a tam vám spolu so žiadosťou o stavebné konanie dajú aj inštrukcie, čo budú od vás potrebovať a možno i poradia, čo a kde najlepšie vybavíte, keďže najlepšie poznajú miestne pomery. Čo určite budete potrebovať, sú tieto dokumenty:

Chcete zlepšiť váš spánok? V tom prípade by vám nemali uniknúť kvalitné matrace Vegas v akcii až s 50% zľavou →
  • projekt pre stavebné konanie (v troch exemplároch, jeden zostáva na úrade, dva vám opečiatkované vrátia). V prípade katalógového projektu nezabudnite na doprojektovanie osadenia stavby,
  • list vlastníctva k pozemku, na ktorom chcete stavať (získate na Katastrálnom úrade), v prípade, ak vám pozemok nepatrí, vyjadrenie majiteľa pozemku,
  • snímku z katastrálnej mapy (takisto získate na katastrálnom úrade),
  • vyjadrenie inštitúcií, ako sú napr. správcovia inžinierskych sietí (voda, elektrina, plyn, kanalizácia), či súhlasia so stavbou a zámerom napojiť sa na ich siete. Toto napojenie by malo byť súčasťou osadenia stavby na pozemok, ktoré vám urobil projektant.
  • ak je váš pozemok doteraz užívaný ako poľnohospodárska pôda, budete musieť zájsť na pozemkový fond a požiadať o vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy,
  • a ešte musíte do žiadosti uviesť mená účastníkov stavebného konania, tými sú, okrem vás, majitelia susediacich pozemkov, projektant alebo firma, od ktorej ste kúpili projekt a stavebný dozor

Inžinierske siete

Ak je v obci kanalizácia, nemáte na výber a musíte sa do nej napojiť.

Ak nie je, máte dve možnosti:

  • žumpa – lacnejšie riešenie,
  • alebo čistička odpadových vôd (ČOV) – ekologickejšie riešenie.

U nás kanalizácia nie je, preto sme sa rozhodli pre ČOV, od starostu obce som dostal, žiaľ len ústne vyjadrenie, že aj po vybudovaní kanalizácie môžeme naďalej používať čističku, teda že sa nemusím pripojiť do kanalizácie. Teraz je budovanie kanalizácie na spadnutie, starostu máme nového, a odrazu, čo bolo, neplatí, a aj majitelia ČOV sa musia do kanalizácie napojiť a z našich čističiek sa čoskoro stanú najdrahšie záhradné jazierka. Takže v prípade, ak obec kanalizáciu nemá, si dobre preverte, či sa o jej budovaní v blízkej budúcnosti neuvažuje a podľa toho si zvážte, či sa rozhodnete pre žumpu alebo čističku.

Stavebný dozor

Pri svojpomocnej stavbe musíte mať už pri stavebnom konaní stavebný dozor, teda osobu na to spôsobilú, ktorá bude dohliadať na vašu stavbu. Ak stavbu bude realizovať stavebná firma, môže sa meno stavebného dozoru uviesť dodatočne po výbere firmy.

...

Susedia

V súvislosti s majiteľmi susediacich pozemkov jedno upozornenie – stavbu je možné umiestniť maximálne 3 metre od hranice pozemku, ak je pozemok úzky, tak 2 metre, ale len s písomným súhlasom suseda. Neviem, či je to všade tak, mali by ste si to overiť, a ak je to tak, mali by ste si v záujme dobrých susedských vzťahov súhlas suseda zaobstarať skôr, ako až počas stavebného konania.

Behanie po úradoch

A teraz môže začať prekážkový beh, alebo behanie po úradoch a inštitúciách.

Ono takto napísané to vyzerá jednoducho, no verte mi, že vám to zaberie dosť času. Je potrebné si uvedomiť, že každá inštitúcia má na vyjadrenie určitý čas, väčšinou 30 dní, niektoré sa vyjadria za pár dní, iné si dajú načas alebo i “pretiahnu” stanovený limit.

Ďalším faktom, na ktorý netreba zabúdať, hlavne ak ste z malého okresu, na miestnych pobočkách  niektorých inštitúcií nič nevybavíte, pretože tam je len podateľňa, z ktorej ide všetko do centrály, väčšinou v krajskom meste. V mojom prípade (okr. Martin) som musel, ak som chcel vybavovanie urýchliť, cestovať za elektrikármi do Žiliny a za plynármi do Prievidze.

Vlastne som nemusel nikam cestovať, mohol som žiadosť podať v miestnej podateľni, oni by to poslali na centrálu, a za pár dní by sa mi mohla vrátiť s tým, že je nekompletná. V záujme urýchlenia je lepšie zájsť tam osobne a prípadné nedostatky žiadosti môžete hneď na mieste opraviť.

Ak rozmýšľate, odkiaľ začať, tak po návšteve stavebného úradu by ste mali zájsť na katastrálny úrad pre list vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy.

Tieto dva dokumenty budú od vás vyžadovať asi všade. Niekde budú chcieť originály, niekde sa uspokoja s kópiami a niekde si tie kópie urobia sami, ak im požičiate originál. Originál budete potrebovať určite ako prílohu k žiadosti o stavebné konanie, na pozemkovom fonde po mne tiež chceli originál, všade inde by mali stačiť kópie.

Preto majte pri sebe vždy jeden pár originálov (LV nesmie byť starší ako tri mesiace) a urobte si niekoľko kópií, ktoré budete rozdávať na úradoch, ktoré nemajú kopírku.

Keď budete mať všetky úrady obehané a vo vrecku budete mať od nich súhlasné vyjadrenia, opäť môžete zájsť na stavebný úrad, kde odovzdáte vyplnenú žiadosť a všetky vyššie uvedené dokumenty. Stavebný úrad, ak máte všetko v poriadku, do 30 dní zvolá stavebné konanie, na ktorom sa uskutoční obhliadka miesta stavby a prejednajú sa prípadné námietky zúčastnených.

V prípade, ak nebolo stavebné konanie prerušené z dôvodu nekompletnosti žiadosti alebo zásadných chýb v projekte, či námietok zúčastnených, vydá stavebný úrad stavebné povolenie, v ktorom určí podmienky, za ktorých sa môže stavba realizovať a užívať. Ak sa do 15 dní nik zo zúčastnených neodvolá, nadobúda stavebné rozhodnutie právoplatnosť a vy môžete začať stavať.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.