Štátna podpora zatepľovania, kto má nárok na príspevok vo výške 8 000 EUR?

By | 31. marca 2019

Vládny návrh novely zákona o energetickej efektívnosti , ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky, hovorí o tom, že má dôjsť k zjednodušeniu podmienok podávania žiadostí o príspevok a má sa zaviesť nový účel, a to príspevok na výstavbu pasívnych domov, teda domov s takmer nulovou spotrebou energie. Tieto dotácie sú nachystané vo výške 40 mil. eur. Účinnosť tejto novely je plánovaná na 1.5.2019.

Dôvod prečo sa príspevok zameriava na zatepľovanie je ten, že budovy patria ku významným konzumentom energií a podieľajú sa na výrobe skleníkových plynov. V súčasnosti na Slovensku prebieha obnova rodinných domov veľmi pomaly a preto sa vláda rozhodla finančne motivovať vlastníkov týchto rodinných domov. Okrem samotnej Slovenskej republiky tlačí na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií aj Európska únia.

KTO môže získať dotácie (príspevok)?

Chcete zlepšiť váš spánok? V tom prípade by vám nemali uniknúť kvalitné matrace Vegas v akcii až s 50% zľavou →

Aby ste sa mohli o dotácie uchádzať, musíte spĺňať určité podmienky:

 •  Jedná sa o fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku, ktorých dom bol skolaudovaný aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia.
 • Podlahová plocha RD musí mať celkovú podlahovú plochu do 150m2 pri jednom podlaží a 300m2 pri viacerých podlažiach.
 • Kombinovanie rôznych príspevkov nie je možné. Ak ste si požiadali o iný príspevok okrem štátnej podpory na obnovu RD, nemáte nárok na tento príspevok.
 • Podľa aktuálneho znenia novely je potrebné, aby zatepľovanie domu vykonala certifikovaná stavebná firma. Tu by mala v budúcnosti nastať zmena, a nemalo by byť nutné predložiť doklad o realizovaní zateplenia certifikovanou firmou.
 • Práce na zateplení RD neboli realizované pred  31. decembrom 2014
 • Dôležité je, aby bolo zateplenie realizované podľa platnej STN ( slovenskej technickej normy)
 • Zateplenie sa týka vonkajších stien v rámci systému s garantovanými parametrami
 • Okná a dvere vymenila stavebná firma s licenciou (táto podmienka je platná od 1.1.2019)

KOĽKO môžeme od štátu získať?

...

Jedná sa o pokrytie približne 40% nákladov, ktoré boli oprávnené a uhradené na zateplenie, pričom maximálna výška je 8 000 EUR. V prípade vypracovania projektovej dokumentácie, samotnej žiadosti o príspevok alebo vypracovanie energetického certifikátu sa môže výška príspevku navýšiť o + 800 EUR.

Výška ceny príspevku sa rozkladá na niekoľko častí:

 • 7000 eur – príspevok na zateplenie
 • 1000 eur – ak preukážete, že po zateplení nastala úspora na vykurovaní
 • 800 eur – vypracovanie projektovej dokumentácie, certifikátu atď.

Príspevok však nie je fixný a jeho výšku ovplyvňuje aj to, či žiadateľ bude postupovať podľa novej STN.

AKO požiadať o príspevok ?

Žiadosti sa predkladajú na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR.  Najprv je potrebné vyplniť elektronický formulár, ktorý následne vygeneruje listinnú podobu. Tá sa zasiela na ministerstvo do 10 pracovných dní od vyplnenia. Pri žiadosti musia byť priložené aj nasledovné prílohy:

 • Platné kolaudačné rozhodnutie,
 • Projektová dokumentácia,
 • Fotodokumentácia.

Ako sme už vyššie spomínali, je potrebné aby RD disponoval energetickým certifikátom. Netreba však zasielať celý certifikát, ale postačuje zaslanie jeho čísla. Na základe tohto čísla si ministerstvo overí správnosť informácií.

Ďalšie projekty súvisiace s energetickou úspornosťou

Pre vysoký záujem a úspech sa rozhodlo, že v roku 2019 začne projekt s názvom Zelená domácnosť II. Na podporu inštalácie malých obnoviteľných zdrojov energie. Tento projekt by mal ponúkať dotácie vo výške 3700 eur. Výhodou je, že si môžete podať žiadosť o obe dotácie, pretože sa vzájomne nevylučujú. Dotácie sa budú týkať tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu, fotovoltaické panely či slnečné kolektory.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.