Solárne kolektory – ako je to s dotáciami v roku 2019?

By | 30. apríla 2019

V súčasnosti sa čoraz viac dbá na životné prostredie. Dopad na životné prostredie majú aj jednotlivé domácnosti a preto sa Európska Únia a členské štáty snažia motivovať domácnosti, aby dbali na ekologickosť. Jednou z motivácií sú aj dotácie alebo poukážky, ktoré sa udeľujú napríklad  aj na slnečné kolektory. Kto má nárok na dotácie a v akej výške sa poskytujú?

Slnečné kolektory

Môžeme ich nájsť aj pod pojmom solárne kolektory. Predstaviť si môžeme ľubovoľný predmet, ktorý zachytáva slnečné lúče a premieňa ich energiu na teplo. Toto teplo je následne odovzdávané teplonosnej látke. Látka privedie teplo na miesto určenia alebo do výmenníka tepla, skadiaľ sa ďalej distribuuje. Existuje veľké množstvo typov, ktoré sa líšia v závislosti od použitia.

Na výrobu elektrickej energie pomocou parnej turbíny sa používajú napríklad koncentrické zrkadlové kolektory. Dnes sa však budeme venovať kolektorom, ktoré sú vhodné najmä pre obytné domy. V tomto prípade poznáme 3 základné typy.

Chcete zlepšiť váš spánok? V tom prípade by vám nemali uniknúť kvalitné matrace Vegas v akcii až s 50% zľavou →

 Prvým typom sú plastové absorbéry. Tie pozostávajú z čiernej plastovej hadice navinutej do špirály a slúžia len na ohrev bazénovej vody počas letnej sezóny. Na ohrev úžitkovej vody v domácnosti a na vykurovanie sa používajú ploché kolektory a trubicové vákuové kolektory.

Ako šetria životné prostredie a financie v domácnosti?

Ak je systém správne navrhnutý, dokáže na ohreve vody a vykurovaní domácnosti ušetriť približne 40 až 70% finančných prostriedkov, v porovnaní s klasickými vykurovacími spotrebičmi.

Dôležité je aj to, že v prepočte na emisie skleníkových plynov, dokáže jedna domácnosť ušetriť tisíce kilogramov CO2, čím sa zabezpečí zlepšenie stavu atmosféry. Práve skleníkové plyny sú jedny z najväčších faktorov, ktoré majú vplyv na globálne otepľovanie.

Zelená domácnostiam

Dobrou správou je, že projekt „Zelená domácnostiam“ pokračuje aj v roku 2019 a je schválený až do roku 2023. Na tento projekt sa vyčlenilo 48 miliónov eur.

Kto môže dostať poukážky?

Podľa dostupných informácie sú poukážky dostupné pre celé Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Rodinné domy môžu získať maximálne 1 750€ na slnečné kolektory, 3 400€ na tepelné čerpadlo, 1 500€ na kotol na biomasu (v prípade, ak nahrádza kotol na uhlie) a 1 500€ na fotovoltické panely.

Sadzby a maximálne výšky podpory

V závislosti od výkonu zariadenia a splnenia podmienok sa líši výška hodnoty poukážky. Základná sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný dom je 400€/ kW inštalovaného výkonu, pričom max. výška podpory je 1 400€.

Slnečný kolektor musí spĺňať technické podmienky. Musí byť vydaný doklad, akreditovanou skúšobňou, o výkone určenom v skúšobnom protokole certifikátu Solar Keymark pri testovacích podmienkach. ( ožiarenie 1000 W/m², teplotný rozdiel 30 °C)

Oprávnené výdavky na inštaláciu slnečných kolektorov (SK)

...
 • Nosná konštrukcia na upevnenie SK
 • Samotné SK
 • Akumulačný zásobník vody/ ohrievač vody
 • Obehové čerpadlo, nádoby, ventily, snímače, solárne rozvody či iné komponenty nutné na prevádzku solárneho systému
 • Montážny materiál a montážne práce
 • Skúšky a revízie

Okrem rodinných domov môžu poukážky dostať aj bytové domy. Dôležité je, aby oba subjekty splnili nasledovné podmienky:

V rodinných domoch:

 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

V bytových domoch:

 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT,
 • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,
 • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zateplovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

V prípade, že by ste mali vážny záujem o poukážky a preštudovanie si všetkých podmienok na získanie spomínaných poukážok, navštívte nasledovný internetový odkaz:

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podporovane-zariadenia/slnecne-kolektory/

kto môže podať žiadosť o poukážku:

 1. FO (fyzická osoba) ktorá vlastní rodinný dom,
 2. FO v prípade, že je bezpodielovým spoluvlastníkom rodinného domu
 3. FO, ktoré sú podielovými vlastníkmi rodinného domu

Majetok resp. rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby. Taktiež nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Náklady spojené s užívaním rodinného domu, ktoré sa týkajú dodávky energie s väčším rozsahom ako 15% celkových nákladov dodávanej energie sa nesmú účtovať v účtovníctve podnikateľského subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť.

Dom nesmie byť prenajatý alebo inak ponechaný do užívania podnikateľskému subjektu. Prípadne časť rodinného domu väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia.

Dom alebo jeho časť môže byť prenajatá, ale len inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania. Vlastník rodinného domu nemôže podnikať v prenajímaní viacerých nehnuteľností ako je tento rodinný dom alebo jeho časť.

Ďalšie podmienky podpory si môžete prečítať na nasledovnom odkaze:

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podmienky-podpory/.

V prípade akýchkoĺvek otázok sa môžete obrátiť na nás v komentároch, prípadne môžete využiť služby bezplatného energetického poradenstva – žiť energiou, prípadne služby Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá vám môže pomôcť pri vyplnení žiadosti o poukážku alebo v prípade iných otázok.
S

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.